Izdots LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas "Daba: starpdisciplinārā perspektīva" referātu tēžu krājums digitālā formātā.

2021. gada 3. februārī notika LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija "Daba: starpdisciplinārā perspektīva". Konferences sekcijā ar referātiem piedalījās gan humanitāro, gan dabas un sociālo zinātņu pētnieki, piedāvājot savu skatījumu uz dažādām tēmām par dabu un cilvēka mijiedarbību ar dabisko vidi. Priecājamies paziņot, ka tagad ar referātu kopsavilkumiem var iepazīties jebkurš interesents, jo ir izdots konferences tēžu krājums digitālā formātā. Tēžu krājumu meklējiet šeit
 

LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija "Daba: starpdisciplinārā perspektīva" tika organizēta LZP finansētā projekta "Konkurējošie dabas diskursi Latvijā un ekoloģiskā solidaritāte kā konsensa veidošanas stratēģija" (lzp-2020/1-0304) ietvaros. 

Dalīties